Change or die - 3 måsten för att lyckas med ditt digitaliseringsprojekt

Hur gör man då för att lyckas med digitaliseringsprojekten? här kommer mina tre tips:
Lästid: 2 min
Robin Vendel
Tillbaka till bloggen

change or die, digitalisering

Allt ska digitaliseras.

Alla vet varför tjänster, processer eller uppgifter digitaliseras. Antingen vill vi göra det enklare för användaren att använda ett system eller en metod alternativt att mottagaren ska kunna ta hand om/få information på ett enklare sätt.

Jag kan själv störa mig otroligt mycket på att leverantörer vill att jag ska fylla i en blankett som exempelvis ska postas till något kontor för att de har olika system som inte kan prata med varandra. Varför ska jag bli drabbad som användare för att de har interna problem?

Hur gör man då för att lyckas med digitaliseringsprojekten? här kommer mina tre tips:

1. IT måste komma närmare affären.

För att IT tillsammans med HR och Marknad(eller egentilgen vilken avdelning som helst som projektet drivs ifrån) ska kunna utveckla eller köpa in kompetensen för att digitalisera ett system eller en metod så behöver man förstå verksamheten och affären bättre. När IT-systemen alltid utgår från att stötta affären har man kommit en bit på vägen.


Läs mer: CIO - Så dubblar du lönen till 2017


 

2. Utgå från användaren(medarbetaren eller kunden)

Du måste utgå från de som ska använda systemet, deras behov och hur det ska användas. I slutändan är det en medarbetare eller kund som kommer använda systemet och är det inte tillräckligt enkelt eller har ett bra gränssnitt så kommer det inte användas. Då blir du snabbt omsprungen av en konkurrent.

Ställ dig frågan: "Går det göra på ett enklare sätt?"

3.Arbeta proaktivt och färdigställ aldrig projektet.

Om man tror att man kan färdigställa ett projekt och sedan låta det vara i tre år innan man gör nästa förändring har man redan förlorat. Man kan aldrig bli färdig med ett digitaliseringsprojekt. För att ständigt ligga framför sina konkurrenter behöver man hela tiden justera och göra förbättringar i alla system eller metoder. Du måste hela tiden göra små förändringar och jobba proaktivt för att ligga i framkant.

Change or die!

New Call-to-action

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

IoT: hot eller möjlighet?

Vad betyder teknikbegreppet Internet of Things och hur ser framtiden ut? I det här blogginlägget får du ta del av praktiska exempel och ...
Läs artikeln

Coolifiering genom teknik - vår planets räddning?

Teknik är svaret på så många frågor idag. Är det även svaret på hur vi ska rädda vår planet?
Läs artikeln

3 anledningar till varför du ska upprätta en digital strategi!

Varför ska du upprätta en Digital Strategi och hur gör man för att den ska hjälpa er att nå bolagets affärsmål?
Läs artikeln