Upphandla molntjänster: Användarnöjdheten börjar i behovsanalys, inte resultatet

Att genomföra en grundläggande behovsanalys inom verksamheten är ett bra sätt att skapa engagemang och uppmärksamhet för upphandlingsprojektet, våra användare känner sig sedda och uppskattade genom att vi vill lyssna till deras behov.
Lästid: 3 min
Rebecka Birgersson
Tillbaka till bloggen

Vad handlar upphandling av digitala system och molntjänster egentligen om? Det kan för många ses som en enkel fråga med ett väldigt uppenbart svar, men jag anser att många bör ta ett steg tillbaka och fundera kring detta lite mer noggrant. Jag möter många IT-chefer och företag där många har ett väldigt tekniskt synsätt på vad upphandling innebär.

Triggas av föråldrade system

En upphandling inom IT triggas ofta utav att de nuvarande systemen är föråldrade och att kostnaden att uppdatera överstiger priset att investera i något nytt. Grunden till många upphandlingar kan därför spåras bakåt till tekniska grunder, men att endast se upphandlingen utifrån dessa grunder anser jag begränsar möjligheten för bolag att införskaffa ett system eller molntjänst som bidrar till maximal nytta för verksamheten.

IT bör inte ses som en enskilt system som skall ha god prestanda, bra funktioner och stödja verksamheten, utan som ett medel för att alla medarbetare skall kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Jag vill hävda att upphandling utav digitala system och molntjänster egentligen handlar om att möjliggöra för våra slutanvändare och medarbetare att bli mer effektiva och nöjda på sin arbetsplats.

Utifrån detta synsätt så blir kartläggningen utav användarnas behov en central och viktig grund i upphandlingsarbetet, men även här är det i min mening fel att endast se behovskartläggningen som ett sätt att ta reda på användarnas behov. Att genomföra en grundläggande behovsanalys inom verksamheten är också ett bra sätt att skapa engagemang och uppmärksamhet för upphandlingsprojektet, våra användare känner sig sedda och uppskattade genom att vi vill lyssna till deras behov.

Öka era chanser till användarnöjdhet

Förutom att vi ökar chanserna att upphandla en tjänst som passar våra användarna och gör dem mer effektiva, så har vi dessutom ökat chanserna för att användarna skall vara positivt inställda till förändringen då vi har skapat engagemang genom en noggrann behovsanalys. Så att lyckas vid en upphandling och skapa en hög användarnöjdhet börjar redan i behovsanalysen. Att på ledningsnivå välja tjänst/system anser jag vara ett stort misstag som gör att företaget går miste om möjligheten att uppnå de maximala effektivitetsvinsterna och nyttorna.

Mitt råd till de som skall genomföra en upphandling är att våga lägga tid på att skapa en god grund och identifiera användarnas behov, det kommer löna sig och visa sig resultatet.

Guide till behovsanalys för IT-upphandling

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

IoT: hot eller möjlighet?

Vad betyder teknikbegreppet Internet of Things och hur ser framtiden ut? I det här blogginlägget får du ta del av praktiska exempel och ...
Läs artikeln

Coolifiering genom teknik - vår planets räddning?

Teknik är svaret på så många frågor idag. Är det även svaret på hur vi ska rädda vår planet?
Läs artikeln

Vikten av internlansering

En förändring av ett arbetssätt som drivs av positiva upplevelser inleds med förståelse. Förståelse skapas genom tydlig information och kommunikation.
Läs artikeln