Utvald artikel

Case: UCIT Insights för Public Service-gruppen

Det viktigaste resultatet vi fick ut av behovsanalysen med UCIT var att vi fick ut ett stort antal konkreta, väldigt konkreta, krav som vi kunde lyfta in i vår kravspecifikation. Det gav oss också en väldigt bred insikt i hur vi skulle lägga upp vår upphandling.
Lästid: 2 min
Läs artikeln

Upphandla molntjänster: De 2 viktigaste att tänka på i en upphandling

Lästid: 2 min
Läs artikeln

Upphandla molntjänster: Utgå från användare, inte tekniken

Lästid: 2 min
Läs artikeln

Upphandla molntjänster: Engagerade användare är nöjda användare

Lästid: 4 min
Läs artikeln

Upphandla molntjänster: Användarnöjdheten börjar i behovsanalys, inte resultatet

Lästid: 3 min
Läs artikeln

Upphandla molntjänster: Det finns inga färdiga upphandlingsunderlag

Lästid: 3 min
Läs artikeln