Case: UCIT Insights för Public Service-gruppen

Det viktigaste resultatet vi fick ut av behovsanalysen med UCIT var att vi fick ut ett stort antal konkreta, väldigt konkreta, krav som vi kunde lyfta in i vår kravspecifikation. Det gav oss också en väldigt bred insikt i hur vi skulle lägga upp vår upphandling.
Lästid: 2 min
Robin Vendel
Tillbaka till bloggen
 
 
 
 
 
 
 

Intervju med Åke Gustafsson på SRF om samarbetet med UCIT.

Textat:
"Jag heter Åke Gustafsson och jag är telefoniansvarig på SRF. Public Service-gruppen består av tre programproducerande bolag; Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Sedan har de programproducerande bolagen ett gemensamt förvaltningsbolag, som är SRF. Och det är här som man också har lagt alla förvaltningsfrågor, bland annat telefonin.

 

kommer att ligga till grund för ett ganska stort antal vidareutvecklingsprojekt, och stort antal förbättringar som vi kommer att göra när det gäller det mobila arbetssättet de kommande åren

När vi drog igång arbetet med att göra våran behovsanalys då hade vi med oss UCIT som hjälpte oss med att dels gå ut med webbenkäter och dels genomföra ett antal seminarier eller workshops. Där vi tog in representanter från hela verksamheten, från diverse olika områden. Alla fick ta upp de frågor som man tyckte handlade om mobilitet och den digitala arbetsplatsen och hur det var kopplat till telefoni.

Det viktigaste resultatet vi fick ut av behovsanalysen med UCIT var att vi fick ut ett stort antal konkreta, väldigt konkreta, krav som vi kunde lyfta in i vår kravspecifikation. Det gav oss också en väldigt bred insikt i hur vi skulle lägga upp vår upphandling.

Jag tror att den här behovsanalysen vi gjort nu kommer att ligga till grund för ett ganska stort antal vidareutvecklingsprojekt, och stort antal förbättringar som vi kommer att göra när det gäller det mobila arbetssättet de kommande åren."

Guide till behovsanalys för IT-upphandling

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar