Vad är en IO? (Och varför CIO måste ha en)

Den nya CIO rollen, Cheif Innovation Officer, syftar till att chefen skall ta ännu ett steg från tekniken och vara ute i organisationen.
Lästid: 4 min
Fredrik Ljungdell
Tillbaka till bloggen
Innovation Officer Stockholm

Jag tänkte förklara hur en av våra mest efterfrågade tjänster fungerar, varför den finns och berätta hur du kan göra det på egen hand.

Kort historik
IT Chefen skulle för några år sedan bli en CIO, en modernare form av rollen med ett mindre teknikfokus där tanken var att göra förvaltningen mer affärsdriven.
Under 2014 började de stora husen, som Gartner och Oracle, prata om att man behöver omdefiniera CIO från ”Chief Information Officer” till ”Chief Innovation Officer”, där det sistnämnda är ännu ett steg från teknik och djupare i att skapa affärsvärde. 

De har helt rätt, omställningen behöver göras, den måste göras. Men inte nödvändigtvis genom att bygga om chefsrollen en gång till. (läs framtidspaningen om rollen för CIO här)

En bättre lösning
Den nya CIO rollen, Chief Innovation Officer, syftar till att chefen skall ta ännu ett steg från tekniken och vara ute i organisationen för att finna innovationer som tar företaget framåt. Det är en rolig uppgift men den görs bäst i koncentrerad form. Inte en rimlig uppgift för en CIO att bära i omställningsfasen. En CIO behöver skaffa sig en Innovation Officer.

IO Rollen
En IO är en Innovation Officer och fungerar som länken mellan organisationens medarbetare och CIO. Med en Innovation Officer kan du snabbt nå alla positiva effekter av den större omställningen till en bråkdel av kostnaden samtidigt som du själv inte behöver byta hatt en gång till.

En IO är en person som kan tekniken men som inte pratar teknik. Han/hon är ute i organisationen och gör studiebesök, intervjuer och sätter sig in i medarbetarnas verkliga utmaningar i arbetet. IOs uppdrag är att hitta potentialer i verksamheten, allt från utbildningsbehov till funktionslösningar som alla har målet att öka individuell produktivitet eller den organisatoriska effektiviteten. 

IO-rollen samlar alla sina potentialer i en portfolio, där varje identifierade potential blir ett möjligt microprojekt. En gång i månaden redovisar IO sin portfolio för dig som stödjer honom eller henne i att prioritera och fördjupa sitt vidare arbete.

Resultatet
En Innovation Officer gör din avdelning till en potentiell vinstmaskin, din IO identifierar förbättringar sedan ser du till att de genomförs på rätt sätt i rätt ordning. Det innebär att portfolion, som du med tiden håller i, kommer att ackumulera ett stort värde i form av ökad rörelsemarginal och sparad arbetstid genom hela organisationen.

Om du behöver så är Portfolion i sig ett utmärkt verktyg för att flytta beslutet ur rummet genom att låta ledningsgruppen på ett välinformerat sätt revidera prioritet och aktivera projekt ur portfolion, då behåller du din tydliga roll som beställarmottagare och kan hänvisa beslut till ledningsgruppen. Det är också ett bra sätt att förankra dina löpande framgångar hos gruppen.

Vad gör IO? (Innovation Officer)
  • Vara ute i organisationen
  • Inte prata teknik
  • Identifiera potentialer
  • Samla potentialer i sin portfolio

Vad gör CIO? (Chief Information Officer)
  • Prioriterar portfolion
  • Bemannar microprojekt
  • Mäter positivt utfall av microprojekt
  • Förankrar utvecklingen i ledningsgruppen

Vill du veta mer om IO rollen och hur ni kan öka värdet av ert arbete på IT? Boka ett möte så berättar jag gärna mer.
 
New Call-to-action

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

IoT: hot eller möjlighet?

Vad betyder teknikbegreppet Internet of Things och hur ser framtiden ut? I det här blogginlägget får du ta del av praktiska exempel och ...
Läs artikeln

Coolifiering genom teknik - vår planets räddning?

Teknik är svaret på så många frågor idag. Är det även svaret på hur vi ska rädda vår planet?
Läs artikeln

3 anledningar till varför du ska upprätta en digital strategi!

Varför ska du upprätta en Digital Strategi och hur gör man för att den ska hjälpa er att nå bolagets affärsmål?
Läs artikeln