5 steg för CIO + ledningsgrupp att hantera morgondagens arbetstagare

Hur hanterar man Millennials? 5 tips för CIO och ledningsgrupp för att klara av förändringsprocessen och ta till vara på kraften.
Lästid: 4 min
Alexander Larsson
Tillbaka till bloggen

Hur hanterar man millennials?

År 2020 kommer ungefär hälften av era arbetstagare vara Millennials. Det kommer att ställa helt andra krav på era verksamhetsstöd i det dagliga arbetet och det är inget som något företag bör vara reaktiva inför. Det är dags att bli proaktiva och börja förändras.

Här kommer mina 5 tips på hur man kan hantera denna förändring på ett bra sätt:

1. Identifiera tidstjuvarna

IT-, telekom- eller andra stödtjänster i ett företag utgör ingen egen frikopplad ö från den övriga verksamheten. Dessa stödtjänster bör ha ett tydligt mål; att göra det dagliga arbetet mer produktivt och lönsamt. I en studie gjord av fackförbundet Unionen visar det sig att ca. 38 % av Sveriges tjänstemän anser att deras IT-verktyg inte bidrar positivt till deras arbetsmiljö.


2. Identifiera var gränsen för "teknikglappet” går

Var går gränsen för vad de unga och teknikintresserade klarar av rent tekniskt och vad äldre, inte riktigt lika teknikintresserade, klarar av. Alla generationer har olika kunskap och intresse för teknik. Se till att utnyttja det. Låt era unga kollegor glänsa och bidra med kunskap och era äldre lära sig och växa med tekniken. Troligtvis kan generationerna dessutom fungera som bra motpoler till varandra för att ni inte ska stanna upp i utvecklingen.


3. Acceptera förändring...

Millennials har och kommer fortsätta att ha höga krav på snabb utveckling och förändring i mycket högre grad än tidigare generationer. Det innebär också att det idag är genom teknik och stödtjänster i arbetet som den största innovation sker och den absolut kraftigaste utvecklingen i arbetet inträffar. Förändring är därför inget läskigt, det är kraften i förändring som tar oss framåt. Som CIO och ledningsgrupp måste man acceptera den, omfamna den och älska den.


4. …men ha en tydlig process för förändringen

Även om förändring är kraften som tar oss framåt så är det ingen som tjänar på att ha en tung och oprioriterad lista på 743 saker som behöver förändras. Sätt ihop en tydlig förändringsprocess för hur ni fångar upp behov och förslag från verksamheten, först efter det kan ni prioritera vilka projekt eller mindre förändringar som ger mest verksamhetsnytta.

Jag brukar jobba med ett begrepp som kallas ”top down - bottom up” vilket i korta drag innebär att strategier måste komma uppifrån men förankring och behov måste komma underifrån.


5. Släpp alla häftiga buzzwords

Låt oss vara helt ärliga. Bring-your-own-device är nog i grund och botten något som är påhittat av IT- och mobilitetsbranschen för att det verkar häftigt. Det finns extremt få personer som är intresserade av att köpa sin teknik privat för att använda den i jobb. Däremot har det visat sig att 1 av 6 anställda i Sverige behöver komplettera med egen teknik för att kunna utföra sitt jobb. Det är en buzz som alla borde ta på allvar.

För att skapa innovation med hjälp av IT-stödtjänster så måste man gilla så väl teknik som förändring och nya arbetssätt men släpp buzzwords som inte innebär en tydlig nytta för verksamheten och personalens produktivitet samt trivsel, för det skapar bara förvirring. Morgondagens arbetstagare vill ha nytta och möjlighet till personlig produktivitet i stödet från sin CIO och ledningsgrupp. (läs framtidsspaningen om rollen för CIO här)

Tyck till, fråga, sprid informationen eller kontakta mig om du har några funderingar!

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

Vikten av internlansering

En förändring av ett arbetssätt som drivs av positiva upplevelser inleds med förståelse. Förståelse skapas genom tydlig information och kommunikation.
Läs artikeln

Att skriva en digital strategi - del 4: Efterlevnad och lansering

När strategin väl är skriven så påbörjas det verkliga arbetet med att uppnå de mål som satts i strategin.
Läs artikeln

Blanda häxa på personalen - bygg tvärgrupper

Blanda häxa på din personal! Sätt samman personer från olika avdelningar i tvärgrupper för att fånga in allas åsikter och behov
Läs artikeln