Dags att vakna nu Sverige!

Enligt EUs digitaliseringsindex DESI (Digital Economy and Society Index), som mäter den digitala konkurrenskraften mellan Europas länder, så ligger Sverige fortfarande i topp totalt sett men är också det land som backar mest sett till utvecklingstakten. Vad beror denna negativa utveckling på?
Lästid: 3 min
Rebecka Birgersson
Tillbaka till bloggen

Skarmavbild_2016-04-11_kl._09.29.35-929977-edited.png
Länge har vi prisats för att ligga långt fram inom teknikutvecklingen och digitaliseringen i Sverige, vi har klappat oss själva på axeln och lutat oss tillbaka. Men det har blivit dags att vakna nu. Länderna omkring oss har nu fått upp farten och ser vi till ny statistik så är vi redan på efterkälken!

Enligt EUs digitaliseringsindex DESI (Digital Economy and Society Index), som mäter den digitala konkurrenskraften mellan Europas länder, så ligger Sverige fortfarande i topp totalt sett men är också det land som backar mest sett till utvecklingstakten. Vad beror denna negativa utveckling på?

Det finns en utbredd vilja att utvecklas digitalt och många företag investerar stora summor i infrastruktur och digitala system, med det som saknas är kunskap och strategier för att realisera de digitala målen. Enligt en rapport i Dagens Industri utförd av Fujitsu så uttryckte 52% av de deltagande svenska beslutsfattarna att den digitala strategin i företaget är oklar och förvirrad. Fujitsus Sverige VD Karin Schreil Jonsson kommenterar resultatet med att ”Vi har infrastruktur och nätverk som möjliggör ett digitalt arbetssätt men har inte kunskapen för att dra nytta av tekniken”. 

Denna reflektion stöds av en undersökning gjord av Quorn Research, presenterad i Di, som visade att endast 19% av medarbetarna i mer traditionella företag är positivt inställda till nya arbetssätt som utmanar befintliga normer. Den negativa inställningen beror ofta på ett kunskapsglapp, att en hög andel utav de anställda inte känner sig trygga i hur de ska nyttja de nya digitala verktygen. I kombination med att det inte finns en uttalad digital road-map i företaget, leder detta till en stor osäkerhet.

Facebooks grundare, Mark Zuckerberg, lär har sagt att: "Traditionella företag använder ny teknik för att förenkla det de redan gör, startups använder tekniken för att utmana allt som redan görs". Det är en väldigt talande kommentar som passar väl in som beskrivning på den rådande situationen i Sverige.

Så, vi måste vakna nu Sverige! Vi behöver inse vikten utav att ha en tydlig road-map för digitaliseringen och arbeta mer för att skapa en hög förståelse och kunskap kring den digitala arbetsplatsen bland våra anställda och hur de kan utnyttja de digitala verktygen för att bli mer effektiva!

New Call-to-action

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

IoT: hot eller möjlighet?

Vad betyder teknikbegreppet Internet of Things och hur ser framtiden ut? I det här blogginlägget får du ta del av praktiska exempel och ...
Läs artikeln

Coolifiering genom teknik - vår planets räddning?

Teknik är svaret på så många frågor idag. Är det även svaret på hur vi ska rädda vår planet?
Läs artikeln

3 anledningar till varför du ska upprätta en digital strategi!

Varför ska du upprätta en Digital Strategi och hur gör man för att den ska hjälpa er att nå bolagets affärsmål?
Läs artikeln