Att skriva en digital strategi - del 2: Utforma målen

Hur sätter du mål får er digitala strategi som organisationen ser som realistiska men utmanande?
Lästid: 3 min
Fredrik Ljungdell
Tillbaka till bloggen

Efter att ha lagt en bra grund genom en genomgående behovsanalys av våra användares behov så är nästa steg att utifrån denna grund utarbeta det som strategin skall uppnå, era mål!

Har du läst alla delarna?
Del 1: Att lägga grunden för en digital strategi
Del 2: Utforma målen
Del 3: Skapa strategidokumentet
Del 4: Efterlevnad och lansering

Koppla till övergripande strategi och involvera användarna

För att skapa ett samanhang och ett högre syfte är det viktigt att den digitala strategin är väl förankrad och linjerad med vår verksamhets strategi och övergripande mål. 

Nu när  vi dessutom utgår ifrån den information som har samlats in vid behovskartläggningen av användarna i den tidigare fasen kan det vara svårt att förankra alla målen i den digitala strategin till vår verksamhetsstrategi.

De som inte är enkla att passa in är de  vi skall vara lite extra uppmärksamma på, det är ofta de som skapar direkta effekter för våra kunder och medarbetare på kort sikt.

När vi börjar med att involvera våra medarbetare och kunder får vi reda på vilka förbättringsmöjligheter de ser och hur de tror att vi på bästa sätt kan realisera dem ur sitt perspektiv, det ger oss viktigt information och en bra grundplattform i att kommunicera strategin när vi når så långt.

Sätt realistiska men utmanade mål

En bra start för att avgöra om ett mål är realistiskt är att prata med de personer som skulle vara ansvariga för att uppfylla målet. En bra digital strategi sätter mål som organisationen ser som realistiska men utmanande. Utifrån tid, kostnad, omfattning, risk och nytta bör vi gå igenom varje uppsatt mål och utvärdera ifall det är rimligt att genomföra inom strategins tidsram.

Skapa tydliga målbeskrivningar

En strategi är tänkt att ge organisationen vägledning.  Varje avsnitt bör därför utvärderas för att säkerställa hur/om det ger tydlig vägledning för läsaren och senare ägaren till initiativet.

Eftersom ett mål ofta utgörs av en mening eller två, så lämnar denna korta text ett stort tolkningsutrymme. För att tydliggöra målets innebörd och syfte är det viktigt att vi för varje mål skapar tydliga målbeskrivningar som går igenom hur målet är tänkt att uppnås, vilka affärsområden som berörs, vem som är ansvarig och hur det skall tolkas. 


När vi nu har gjort en bra bakgrundsanalys och utformat målen, så är nästa steg att skapa själva strategidokumentet, det kommer del 3 den 9 november.

Du kan komma igång på egen hand och om du hinner springa i förväg genom att ladda ner hela guiden till UCIT Strategy på bannern nedan.  

 

New Call-to-action

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

Svante Randlert - "förändringskultur istället för strukturer för förändring"

Rätt människa på rätt plats som vet vad de ska göra och älskar att göra det. Läs tipsen från Svante Randlert i vår intervju.
Läs artikeln

Intervju med Heléne Lidström, Författare till "Det nya arbetslivet"

Intervju med Heléne Lidström, författare till Det Nya Arbetslivet. "Ledningen behöver vara med på det och agera förespråkare och förebilder i ...
Läs artikeln

3 viktigaste 2017. Vad är DW, BOT och AI?

Vill du veta vilka trender du måste hänga med på 2017? ta en titt på dessa områden för er digitala arbetsplats.
Läs artikeln