3 frågor om digitalisering till Ann Hellenius, CIO på Stockholms Stad

Den 28 januari 2016 fick Stockholm Stad ta emot priset som Most Innovative City på The Swedish Mobile Awards. Jag älskar digital innovation och passade därför på att ställa några korta frågor till Stockholms digitala hjälte, Ann Hellenius, CIO på Stockholms Stad!
Lästid: 4 min
Alexander Larsson
Tillbaka till bloggen

Ann Hellenius, CIO Stockholm Stad UCIT

Den 28 januari 2016 fick Stockholm Stad ta emot priset som Most Innovative City på The Swedish Mobile Awards. Jag älskar digital innovation och passade därför på att ställa några korta frågor till Stockholms digitala hjälte, Ann Hellenius, CIO på Stockholms Stad!

Hur skulle du sammanfatta 2015?

Stockholm ligger långt fram när det gäller it-utveckling och digitalisering, såväl inom det offentliga som i näringslivet. Stockholms stad har under ett flertal år gjort ambitiösa satsningar för att digitalisera verksamhet och tjänsteutbud. Under 2015 har vi påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att genomföra satsningar inom områdena sakernas internet, big data och öppna data med tydlig medborgardialog och dialog med startups, större företag och akademin för att ta fram nya innovativa lösningar.

Vad är du mest stolt över 2015?

Vi gör en rad satsningar på digital utveckling. En av de största satsningarna handlar om att genomföra ett digitalt lyft för skolan. Vi gör också en stor satsning på äldreomsorgen i projektet Stockholm Digital Care och vi bygger klimatsmart i Slakthusområdet inom ramen för projektet GrowSmarter.

En e-tjänst som på kort tid har blivit mycket populär är Tyck till-appen. Här kan du som medborgare felanmäla sådant du ser i stadsmiljön.

Vi har ett 60-tal e-tjänster och fler som är under utveckling. Några av nyaste e-tjänsterna är Frånvaro-appen, där föräldrar enkelt kan anmäla barnets frånvaro vid sjukdom. En ny app för smarta mobiltelefoner gör det lättare för lärarna att kommunicera med elevernas föräldrar på fler språk än svenska. En e-tjänst som på kort tid har blivit mycket populär är Tyck till-appen. Här kan du som medborgare felanmäla sådant du ser i stadsmiljön. Det kan t ex gälla en överfull papperskorg som behöver tömmas, en trasig gatlykta, klotter eller trädgren som fallit ner över vägen.


Samtidigt med att allt detta görs förändrar vi sättet vi arbetar på till att bli en organisation som har fokus på digital utveckling i nära dialog med förvaltningar och bolag i staden.

 

Vad fokuserar du på i din roll som CIO under 2016?

Nästa steg handlar om hur vi ska arbeta för att göra staden smart och uppkopplad. Vi har en rad spännande projekt framför oss som är en del i vårt digitaliseringsarbete. Det är satsningar som syftar till att göra staden smartare och stimulerar till innovation och som bjuder in stockholmarna att delta i framtida satsningar. Vi arbetar nu med en strategi för en smart och uppkopplad stad och genomför ett omfattande arbete med att ta fram ett nytt digitaliseringsprogram för stadens verksamheter. Därtill påbörjar vi under året ett stort arbete med att modernisera våra sociala system och vi genomför upphandlingar av nästa generation it-service till samtliga 50 förvaltningar och bolag.


För att vi ska lyckas med digitaliseringsarbetet är det viktigt att bygga den smarta staden tillsammans med stockholmarna. Ett led i detta är att vi under 2016 bland annat kommer att bjuda in till hackathons med olika teman för att lösa viktiga samhällsutmaningar.

New Call-to-action

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

IoT: hot eller möjlighet?

Vad betyder teknikbegreppet Internet of Things och hur ser framtiden ut? I det här blogginlägget får du ta del av praktiska exempel och ...
Läs artikeln

Coolifiering genom teknik - vår planets räddning?

Teknik är svaret på så många frågor idag. Är det även svaret på hur vi ska rädda vår planet?
Läs artikeln

3 anledningar till varför du ska upprätta en digital strategi!

Varför ska du upprätta en Digital Strategi och hur gör man för att den ska hjälpa er att nå bolagets affärsmål?
Läs artikeln