Att skriva en digital strategi - del 1: Att lägga grunden för en digital strategi

Den första delen för att skapa en digital strategi handlar om att kartlägga nuläge, behov, marknad och framtid.
Lästid: 4 min
Fredrik Ljungdell
Tillbaka till bloggen

Detta är första delen i en liten mini-serie som jag kommer att lägga upp här i bloggen för att ge lite djupare insikt i de olika stegen för att skriva en riktigt bra digital strategi.

Här hittar du alla delarna:
Del 1: Att lägga grunden för en digital strategi
Del 2: Utforma målen
Del 3: Skapa strategidokumentet
Del 4: Efterlevnad och lansering

Den första delen för att skapa en digital strategi handlar om att kartlägga nuläge, behov, marknad och framtid, för att kunna skapa sig en god grund och en förståelse för vilka förutsättningar som finns i organisationen. Då den digitala stragein bör ha ett starkt användarfokus så är prioritet i detta steg att förstå behoven som finns hos användarna (medarbetare och kunder).

Förstå användarna: behoven hos medarbetare och kunder

Inled arbetet med en kartläggning av användarna genom en behovsanalys för att skapa en förståelse för vad de behöver för att kunna arbeta effektivt och trivas. Denna förståelse ger inte bara en god grund för utformningen av strategin utan ger även insikt i hur strategin senare på bästa sätt skall kommuniceras ut och spridas i organisationen. Det är viktigt att tillräckligt med tid läggs ner för att göra en grundlig behovsanalys av hela det ekosystem som användarna verkar inom, detta är trots allt hela strategins grund! Därför är det rekommenderat att denna kartläggning genomförs som ett separat inledande projekt enligt mallen för UCIT Insights.

Definiera visionen  & vårt nuläge

Utgå gärna ifrån organisationens övergripande bolagsvision för att skapa en god förankring till verksamheten när du skapar visionen för den digitala strategin. Det kan också vara så att man helt enkelt väljer att rakt av använda verksamhetens vision. En vision skall kännas ambitiös och är tänkt att inspirera, utan att kännas helt ouppnåelig eller svårbegriplig.

För att sedan få en tydlig bild utav det nuvarande marknadsklimatet behöver vi genomföra en konkurrensanalys, där vi ser till hur våra konkurrenter ligger till, vilka initiativ de redan tagit och om möjligt vart de är på väg. Vi skall samtidigt börja kartlägga och utvärdera aktuella trender och se till andra aktuella marknadsanalyser för vår bransch.

Framtidsanalys - hur kan vi förbereda oss för vad som kommer sen?

Den digitala marknaden förändras i en hög hastighet, så det gäller att ha en god insikt i vad som kommer för att vi ska hänga med och inte bli omsprungna. Fundera kring hur era användares behov kan komma att förändras i framtiden. Få inspiration och kunskap genom att läsa analytikers trendspaningar, gå på seminarium eller föreläsningar om framtidsspaningar, exempelvis #futuresession.

Genom att följa ovanstående steg så kommer ni att kunna skapa en god grund för att skriva en bra digital strategi, nästa avsnitt kommer att gå mer på djupet kring struktur och upplägg för er nya digitala strategi.

Vill du läsa nästa steg? Du hittar del 2 här.

Vill du springa i förväg och lära dig om UCIT Strategy från ax till limpa kan du ladda ner hela guiden redan nu på bannern nedan. 

 

New Call-to-action

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

Svante Randlert - "förändringskultur istället för strukturer för förändring"

Rätt människa på rätt plats som vet vad de ska göra och älskar att göra det. Läs tipsen från Svante Randlert i vår intervju.
Läs artikeln

Intervju med Heléne Lidström, Författare till "Det nya arbetslivet"

Intervju med Heléne Lidström, författare till Det Nya Arbetslivet. "Ledningen behöver vara med på det och agera förespråkare och förebilder i ...
Läs artikeln

3 viktigaste 2017. Vad är DW, BOT och AI?

Vill du veta vilka trender du måste hänga med på 2017? ta en titt på dessa områden för er digitala arbetsplats.
Läs artikeln