Att skriva en digital strategi - del 4: Efterlevnad och lansering

När strategin väl är skriven så påbörjas det verkliga arbetet med att uppnå de mål som satts i strategin.
Lästid: 2 min
Fredrik Ljungdell
Tillbaka till bloggen

Har du läst alla delarna?
Del 1: Att lägga grunden för en digital strategi
Del 2: Utforma målen
Del 3: Skapa strategidokumentet
Del 4: Efterlevnad och lansering

Det är nu det händer! Eller är tänkt att hända i alla fall… När strategin väl är skriven så påbörjas det verkliga arbetet med att uppnå de mål som satts i strategin. 


Tydligt ansvar är viktigt!

För att se till så att strategin inte blir inaktuell snabbt så är det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning för vem som har ansvar för att uppdatera strategin. Här tycker jag att många gör misstaget att anse att en strategi inte skall förändras inom den uppsatta tidsramen. Men om förutsättningarna förändras så behöver strategin också uppdateras för att fortsätta att vara aktuell. Så var inte rädda för att göra korrigeringar i strategin under dess levnadstid.

Den digitala marknaden förändras snabbt och därför är det extra viktigt att det finns ett tydligt ägandeskap. Någon som ansvarar för uppdateringarna och är en tydlig kontaktyta dit användare kan vända sig för att få mer information ifall något i strategin verkar vara otydligt.  


Kommunicera mera!

Ett annat mycket viktigt steg under strategins slutförande och efterlevnad är lansering, internmarknadsföring och kommunikation till användarna. För att skapa bra möjligheter till strategiuppfyllelse och förankra strategin väl i organisation är det viktigt att den kommuniceras ut till alla.


Så håll det inte en hemlighet för någon att ni håller på att sätta en digital strategi! Utan kommunicera mera och till flera! Mer information ger upphov till bättre förståelse och förankring ute i verksamheten.

 

New Call-to-action 

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

Vikten av internlansering

En förändring av ett arbetssätt som drivs av positiva upplevelser inleds med förståelse. Förståelse skapas genom tydlig information och kommunikation.
Läs artikeln

Blanda häxa på personalen - bygg tvärgrupper

Blanda häxa på din personal! Sätt samman personer från olika avdelningar i tvärgrupper för att fånga in allas åsikter och behov
Läs artikeln

Upphandla molntjänster: De 2 viktigaste att tänka på i en upphandling

Ett enkelt sätt för att kraftigt öka värdet av era upphandlingar är att göra två små och enkla övningar innan man går ut till möjliga leverantörer.
Läs artikeln