Att skriva en digital strategi - del 3: Skapa strategidokumentet

Med mål och prioritering, samt tydliga målbeskrivningar som förklarar hur och varför ni skall uppnå målen så är er digitala strategi på plats.
Lästid: 3 min
Fredrik Ljungdell
Tillbaka till bloggen

Har du läst alla delarna?
Del 1: Att lägga grunden för en digital strategi
Del 2: Utforma målen
Del 3: Skapa strategidokumentet
Del 4: Efterlevnad och lansering

När en god grund är lagd och vi har satt målen så har vi förberett oss för att kunaa skriva vår digitala strategi. Den första uppgiften för oss nu är att prioritera våra uppsatta mål, utan en prioritering vet verksamheten inte vilket område de i första hand skall fokusera på och då strategiarbetet kan lätt bli spretigt.


Viktigt med prioritering!

Prioriteringen av digitaliseringsmålen bör ha en tydlig länk till prioriteringen av verksamhetsmålen för att arbetet med den digitala strategin skall kunna ske parallellt och i samspel med det övergripande strategiarbetet. Den bör också göras både i relation till hur verksamhetskritiskt målet är och närheten i tid då målet bör vara uppfyllt.


Förklara hur och varför ni ska nå era mål

En strategi som inte beskriver hur och varför organisationen skall uppnå sina mål är ett trubbigt verktyg som sällan blir mer än en papperstiger. Strategin måste beskriva de olika delmålen och stegen som verksamheten behöver ta för att uppnå de stora målen och visionen.

Vi har fokuserat mycket på användarna och det är viktigt att den digitala strategins utgångspunkt är användarna och deras digitala utveckling. Däremot så skall strategin inte vara för detaljstyrande, den bör exempelvis inte innehålla någon organisationskarta med redan definierade utbildnings- eller utvecklingsprogram. Håll det high level och välj formuleringar och språk som alla avdelningar och linjer kan ta till sig och agera efter.


Skapa en strategi - inte en budget!

Strategin får heller bli en budget, vid utvecklandet av strategin och definitionen av målen så bör vi beakta kostnaden för olika initiativ och möjliga alternativa framtida lösningar, men det skall stanna där. Budgeten för digitala initiativ varierar enormt kraftigt i takt med att nya tekniker kommer till marknaden. Därför skall kostnaden för ett initiativ idag inte vara en påverkande faktor vid utvecklingen av strategin.

Med tydliga mål och en välgjord prioritering tillsammans med pedagogiska målbeskrivningar som förklarar hur och varför ni skall uppnå målen så är er digitala strategi snart på plats.

Kvarstående är att sätta ett rimligt tidsspann, då den digitala utvecklingen är snabb är en rekommenderad tidshorisont är 3 år med revision minst en gång om året.

Känn dock inte att strategiarbetet är klart nu, för det är nu det börjar på riktigt! Det är nu ni skall uppnå strategin och se till att den bidrar till verkligt värde för verksamheten.

 

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

Svante Randlert - "förändringskultur istället för strukturer för förändring"

Rätt människa på rätt plats som vet vad de ska göra och älskar att göra det. Läs tipsen från Svante Randlert i vår intervju.
Läs artikeln

Intervju med Heléne Lidström, Författare till "Det nya arbetslivet"

Intervju med Heléne Lidström, författare till Det Nya Arbetslivet. "Ledningen behöver vara med på det och agera förespråkare och förebilder i ...
Läs artikeln

3 viktigaste 2017. Vad är DW, BOT och AI?

Vill du veta vilka trender du måste hänga med på 2017? ta en titt på dessa områden för er digitala arbetsplats.
Läs artikeln