Upphandla molntjänster: Det finns inga färdiga upphandlingsunderlag

Genom att göra en grundlig behovsanalys kan ni forma underlaget efter vilka mål bolaget har och vilka behov användarna har för att kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt.
Lästid: 3 min
Alexander Larsson
Tillbaka till bloggen

"Ni som genomför många förändringsprojekt och upphandlingar årligen, har inte ni något färdigt underlag som går att använda?". Och visst finns det ett antal standardfrågor som bör finnas med när man ska köpa in olika typer av digitala verktyg, så som IT- eller telekomtjänster. Men hur mycket du än vill ta den korta vägen så finns det tyvärr inga färdiga upphandlingsunderlag. För att få önskad effekt behöver upphandlingsunderlaget vara sprunget ur din organisation och dina användares unika behov.

Av svenska tjänstemän svarar drygt 35 % att deras IT inte bidrar positivt till deras arbetsmiljö och  hela 40 % att deras IT-verktyg inte är lätta att lära sig*. Det är en ganska hisnande siffra om man som företag vill få effekt av de digitala verktyg man väljer att investera i på en arbetsplats. Att genomföra en grundlig behovsanalys i verksamheten innan ni genomför förändringar eller upphandlingar kan vara ett ganska omfattande arbete men ni kommer få igen det tiofalt.
*Tjänstemännens IT-miljö 2015

Efter ett stort antal förändringsprojekt bakom mig tänkte jag därför kort lista de effekter jag sett som störst vinster vid en väl genomförd behovsanalys:

1. Ni aktiverar och engagerar era medarbetare tidigt

Om ni redan tidigt i en förändringsprocess aktiverar och engagerar era användare kommer ni sannolikt kunna möta behov och risker i ett mycket tidigare stadie.

2. Ni investerar i verktyg som på riktigt hjälper användarna och i sin tur organisationen att nå sina mål

Genom att göra en grundlig behovsanalys kan ni utforma underlaget efter bolagets mål och vilka behov användarna har för att kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt.

3. Ni får ett lättare genomförande

Med hjälp av att tidigt ha aktiverat användare i förändringen kan ni på ett tydligt sätt, under lanseringen, knyta ihop valet av lösning till vilka behov som kommit fram från verksamheten. Ni kommer att märka att det blir betydligt lättare att lansera en förändring när användarna är engagerade redan tidigt i processen.

Så ut och prata med era användare! :)

Har ni frågor, tankar eller åsiker får ni gärna kommentera nedan.

Guide till behovsanalys för IT-upphandling

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

Vikten av internlansering

En förändring av ett arbetssätt som drivs av positiva upplevelser inleds med förståelse. Förståelse skapas genom tydlig information och kommunikation.
Läs artikeln

Att skriva en digital strategi - del 4: Efterlevnad och lansering

När strategin väl är skriven så påbörjas det verkliga arbetet med att uppnå de mål som satts i strategin.
Läs artikeln

Blanda häxa på personalen - bygg tvärgrupper

Blanda häxa på din personal! Sätt samman personer från olika avdelningar i tvärgrupper för att fånga in allas åsikter och behov
Läs artikeln