Vad är skillnaden på en mobil-, IT- och digital strategi?

Ett virr-varr av olika begrepp om strategier och uttryck som tillsynes verkar syfta på samma sak, eller? hur skiljer du dem åt och vad ska du satsa på?
Lästid: 2 min
Alexander Larsson
Tillbaka till bloggen

Förr skulle alla ha en IT-strategi, nu så ska man istället upprätta digitala strategier och nu pratar några även om mobila strategier! Det är ett virr varr av olika begrepp och uttryck som tillsynes verkar syfta på samma sak, eller?

Vad är det egentligen för skillnad på en mobil-, IT- och digital strategi?

Först och främst, ja, det finns en skillnad på vad de tre olika strategierna fokuserar på och bör innehålla, men det finns också en mängd åsikter kring exakt vad som skiljer dem åt. Viktigast är att själv ha och kommunicera ut i den organisation du arbetar i vilket scope som strategin du skriver har snarare än namnet. Men utifrån min tolkning så finns det en klar skiljelinje mellan de tre.

Go Mobile! - Den mobila strategin

En mobil strategi fokuserar på, som namnet antyder, att bolaget skall anamma ett mer mobilt arbetssätt. För att behålla sin konkurrenskraftighet arbetar de flesta företag idag aktivt för att integrera fler mobila lösningar i organisationen. En mobil strategi ämnar till att hjälpa organisationen att ställa om till ett mer mobilt arbetssätt på ett strukturerat och effektivt sätt!

Think IT! - IT strategin

En IT-strategi fokuserar på hur bolag utvecklas på ett tekniskt plan “Vilken infrastruktur skall finnas?”, “Vilka molntjänster skall vi erbjuda?”, etc. Det som karaktäriserar en IT-strategi är därmed dess teknikfokus, den hanterar traditionellt sett tekniken som ett isolerat område.

Let’s get digital! - Den digitala strategin

Den digitala strategin tar ett bredare grepp än den mer traditionella IT-strategin, och fokuserar istället på hur användarna kan bli mer effektiva med hjälp av digital teknik. Begreppet “digital” används här istället som ett adjektiv som beskriver de förmågor och möjligheter som dessa teknologier och system skapar.


Så nu har du fått en insikt i vad som skiljer de tre strategierna åt som förhoppningsvis kan hjälpa dig att välja rätt när ni skall skriva en ny strategi internt!

 

New Call-to-action

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

Svante Randlert - "förändringskultur istället för strukturer för förändring"

Rätt människa på rätt plats som vet vad de ska göra och älskar att göra det. Läs tipsen från Svante Randlert i vår intervju.
Läs artikeln

Intervju med Heléne Lidström, Författare till "Det nya arbetslivet"

Intervju med Heléne Lidström, författare till Det Nya Arbetslivet. "Ledningen behöver vara med på det och agera förespråkare och förebilder i ...
Läs artikeln

3 viktigaste 2017. Vad är DW, BOT och AI?

Vill du veta vilka trender du måste hänga med på 2017? ta en titt på dessa områden för er digitala arbetsplats.
Läs artikeln