Upphandla molntjänster: Välkomna skugg-IT

IT står mitt i kärnverksamheten och är det absolut mest lönsamma verktyget för att driva innovation och förändring som gör företaget lönsamt på lång sikt.
Lästid: 4 min
Fredrik Ljungdell
Tillbaka till bloggen

Innovationen och utvecklingen av IT och teknik går idag i en rasande fart och den som är uppmärksam märker att farten ökar stadigt, varje ny teknik skapar fler innovativa tjänster. 

Den första gruppen som uppmärksammar och tar till sig de nya tjänsterna och innovationerna är konsumenterna. Samma konsumenter som sedan går till jobbet och varje dag skall förhålla sig till -i deras verklighet- omoderna, krångliga och långsamma IT lösningar.

Rollen som IT bör ha i ett företag 2016 är långt ifrån hur rollen såg ut för bara 5 år sedan. Då handlade IT om att ”hålla lampan tänd” och fokuset låg på riskminimering samtidigt som praxis var långa avtal med de stora leverantörerna. 

Idag bör IT snarare vara kärnan i alla företags affär (inte alla företag har förstått det än, men det är sanningen). IT står mitt i kärnverksamheten och är det absolut mest lönsamma verktyget för att driva innovation och förändring som gör företaget lönsamt på lång sikt.

Den här poletten, om vikten av IT i affären, börjar trilla ner hos ledningsgrupperna. Därför ställer många ledningsgrupper också upp nya krav och mål för sina IT-avdelningar.

Dessa krav gör i sin tur att de flesta CIO och IT-chefer upplever ett tydligt glapp mellan deras tekniska- och organisatoriska förmåga, jämte vad som nu förväntas av dem från organisationen. IT måste ställa om både kompetens- och teknikmässigt för att kunna bli utforskande, snabbfotade och bland annat skaffa sig förmåga att ha en hög närvaro ute i organisationen.

I november förra året höll jag en föreläsning på Nolldistans om Bimodal IT, den hette ”A Framework for business driven bimodal IT, Nolldistans 2015”. Bimodal it är en princip för att hantera två separata, men koherenta typer av IT- leverans.

Den första "Mode 1" är den gamla IT-Centriska modellen med fokus på stabilitet.

Den andra "Mode 2" är den nya affärs- och användarcentriska modellen med fokus på på att vara utforskande och snabbfotad med målet om att innovera i den egna organisationen.

Gartner Bimodal Table - UCITBildkälla: Gartner


Men min föreläsning handlade inte om den bimodala principen, den finns både att lära och applicera en googling bort, inget du behöver min hjälp med. 

Det jag istället pratade om var hur man som företag och IT funktion kan öka värdet av omställningen, en enkel process som som tar vara på de initiativ som redan tagits i organisationen och som möjliggör en mer friktionsfri omställning som genererar affärsvärde redan från första dagen. Det handlar om att våga tänka annorlunda, att börja innifrån och inte gå efter de stora leverantörernas agenda.

Inled ditt omställningsarbete med en bra behovsanalys. Då får du svart på vitt vilka skugg-it system som används i din organisation och du kommer få lära dig om varför de finns, vilka behov de fyller och vilka effekter de skapar.

När du vet vad som driver skugg-it i din organisation vet du också vad du skall prioritera, vem som är dina ambassadörer och vad som kommer bli dina största utmaningar.

Det ger ett enklare och tydligare förändringsprojekt som med större säkerhet kan ta de mest lönsamma lågt hängande frukterna först och vara väl förberedd för de utmaningar som kommer där efter.

Det enklaste sättet för att komma igång är att ladda ner vår Guide till behovsanalys för IT-upphandling, en tydlig process för en väl genomförd behovsanalys som ger dig de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsprojekt. 

Guide till behovsanalys för IT-upphandling

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

IoT: hot eller möjlighet?

Vad betyder teknikbegreppet Internet of Things och hur ser framtiden ut? I det här blogginlägget får du ta del av praktiska exempel och ...
Läs artikeln

Coolifiering genom teknik - vår planets räddning?

Teknik är svaret på så många frågor idag. Är det även svaret på hur vi ska rädda vår planet?
Läs artikeln

Vikten av internlansering

En förändring av ett arbetssätt som drivs av positiva upplevelser inleds med förståelse. Förståelse skapas genom tydlig information och kommunikation.
Läs artikeln