Vikten av internlansering

En förändring av ett arbetssätt som drivs av positiva upplevelser inleds med förståelse. Förståelse skapas genom tydlig information och kommunikation.
Lästid: 3 min
Josefine von Uthmann
Tillbaka till bloggen

Vid alla förändringsprojekt, och inte minst vid upprättandet av digitala strategier, är det efter själva förändringen och när strategin är satt som det verkliga arbetet börjar. Hela idén med projekten är ju att de skall ge upphov till förändrade arbetssätt. En förändring av ett arbetssätt som drivs av nyfikenhet och positiva upplevelser inleds med förståelse. Förståelse skapas genom tydlig information och kommunikation.


Fokus på användarna

Detta är något som lätt glöms bort, det blir för mycket fokus på genomförandet av själva förändringsprojektet och implementeringen. Ofta stöter jag på organisationer där man lagt ner mycket tid och energi på att välja och implementera ett nytt system, men brister i att få användarna att förstå varför och hur de skall använda systemet. Det hela ger upphov till en negativ inställning till förändring och de förutspådda effektivitetsvinsterna uteblir.

Det är minst lika viktigt att lansera och marknadsföra projekt internt som externt. En lanseringskampanj bör utformas parallellt redan under förberedelserna inför förändringsporojektet och strategiprocessen. Genom att lansera projektet tidigt så skapar vi förutsättningarna för att befästa strategin och förändringen på ett lyckat sätt.


Var kreativa

Många snålar när det kommer till att lansera interna projekt. Externt så sätter vi samman snyggt utformade mail, informationsträffar, tryckt information, film etc. men internt skickas ofta bara ett tråkigt informationsmail ut. Detta anser jag är helt fel tänk. Har vi gjort en stor investering på att genomföra en förändring så är det pengar i sjön om vi inte lyckas skapa förståelse hos användarna så att de vill haka på förändringen.

Genomför en ordentlig marknadsföringskampanj med färger, bilder etc. så att fler blir mer intresserad av att ta till sig innehållet. Vi vet själva hur många gånger vi har fått ett långt informationsmail av ledningen och bara läst ingressen innan vi gått vidare till nästa mail i inkorgen.


Behöver ni hjälp?

Behöver ni hjälp så har vi på UCIT har skapat en enkel metod med moderna verktyg som involverar och engagerar era användare och säkerställer deras förutsättningar för att arbeta på ett sätt som gynnar hela företaget. Vi kallar den Enjoy by UCIT, läs mer om den här.

New Call-to-action 

Låt oss veta vad du tycker!

Har vi rätt eller är vi ute och cyklar?

Prenumerera på artiklar

Relaterade artiklar

Att skriva en digital strategi - del 4: Efterlevnad och lansering

När strategin väl är skriven så påbörjas det verkliga arbetet med att uppnå de mål som satts i strategin.
Läs artikeln

Blanda häxa på personalen - bygg tvärgrupper

Blanda häxa på din personal! Sätt samman personer från olika avdelningar i tvärgrupper för att fånga in allas åsikter och behov
Läs artikeln

Upphandla molntjänster: De 2 viktigaste att tänka på i en upphandling

Ett enkelt sätt för att kraftigt öka värdet av era upphandlingar är att göra två små och enkla övningar innan man går ut till möjliga leverantörer.
Läs artikeln