Vad är Artificiell Intelligens?


Artificiell Intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av maskiner. Uttrycket användes för första gången 1955 i ett forskningsförslag med syftet att hitta ett sätt att lära maskiner att tala, forma tankar och koncept, för att förbättra sin egen intelligens och lösa problem som tidigare krävt en människas inblandning.

Informationstillgänglighet

Informationstillgänglighet

Nyckeln till att skapa bättre insikter som grund till beslutstagande ligger alltså i att tillgå rätt information, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och i rätt format, någonting som möjliggörs med AI.

Personlig anpassning

Personlig anpassning

Förmågan att snabbt och enkelt tyda mängder av ostrukturerad data gör det enklare för företag att förstå kunddata och därefter erbjuda bättre anpassade erbjudanden och personlig service.

Bättre kundservice

Bättre kundservice

Med ökad kunddata, fler kundinsikter och utveckling av maskiners förmåga att imitera mänskligt beteende bidrar AI även till bättre kundservice.

Så fungerar Artificiell Intelligens (AI)

Allt eftersom att tekniken och vår förståelse av hjärnan och dess funktionalitet har utvecklats, har även konceptet och idén av en artificiell hjärna förändrats och fördjupats. När framsteg inom AI diskuteras idag, handlar forskningen mindre om komplexa beräkningar och mer om att kartlägga mänskliga tankebanor, problemlösningsförmågor och utföranden för att sedan överföra dessa till maskiner.

Flera ser AI och automatisering av manuellt arbete som ett hot mot arbetsmarknaden. Om maskiner kan efterlikna mänskliga tankebanor inklusive känslor, och utföra arbetsuppgifter bättre än oss, vilken samhällsroll kommer då människan att få?

Vad vi inte får glömma är att på samma sätt som ny teknik på många plan förändrar arbetsmarknadens dynamik, möjliggör den även nya affärsmodeller, befattningar, roller och uppgifter. Trots att ny teknik tidigare har ersatt och eliminerat många jobb, har det visats att på lång sikt skapas fler jobb och industrier än de som försvinner som en följd av tekniska framsteg.

Vill du ta reda på hur ni kan komma igång med Artificiell Intelligens?

Med UCITs samlade kunskap kan vi hjälpa er att ta reda på hur ni skapar bättre digitala möjligheter. Låt oss vara med och ta er in i framtiden!

Se våra tjänster

Guide: Artficiell Intelligens (AI)


Så fungerar Artficiell Intelligens, hur används det och vad finns det för potentiella utmaningar kring just AI? I vår guide har vi gjort en enkel och övergripande sammanfattning på området. Ladda ner den här.

Till guiden