GUIDE FÖR behovsanalys INFÖR IT-upphandling

Dagens IT-upphandling kräver en omfattande behovsanalys. Denna guide förklarar metodiken bakom UCIT Insights - ett kraftfullt verktyg för att klargöra dina användares behov och skapa förutsättningarna för en lönsam upphandling.

Guiden innehåller nedladdningsbara mallar och instruktioner för att utföra:

  • Workshops
  • Djupintervjuer
  • Medarbetarundersökningar

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden: