UCIT Insights


Ge er själva de bästa förutsättningarna för en lönsam digital resa. Skapa en djup förståelse för era användare och låt deras utmaningar och möjligheter visa er vägen.

IDG - UCIT
PwC - UCIT
Knightec - UCIT
SVT - UCIT
Svenska Markservice - UCIT

Aktivera er organisation

Inledande strategiarbete och motiverande intressentintervjuer involverar vi flera funktionsgrupper från olika delar av verksamheten och aktiverar organisationen i projektet.

Involvera medarbetare

Låt era medarbetare engagera sig i ert förändringsarbete. Inspirerande och utbildande workshops, situationbesök och personliga intervjuer är några av verktygen vi använder för att ta reda på slutanvändarnas verkliga behov.

Skapa en tydlig kravbild

Genom en behovsanalysen som på ett enkelt sätt kan förmedlas till potentiella leverantörer, eller använda som stöd för förändringsprojekt inom organisationen.

Sätt upp mätbara effektmål

Kartlägga användares behov, önskemål och potentialer för att se vilka effekter organisationen behöver uppnå genom ett förändringsprojekt, eller implementation av en ny teknisk lösning.

UCIT Insights för Public Service-gruppen

Hör Åke Gustafsson från SRF berätta om samarbetet med UCIT på vägen mot framtidens arbetssätt.

"Det viktigaste resultatet vi fick ut av behovsanalysen med UCIT var att vi fick ut ett stort antal konkreta, väldigt konkreta, krav som vi kunde lyfta in i vår kravspecifikation. Det gav oss också en väldigt bred insikt i hur vi skulle lägga upp vår upphandling. Jag tror att den här behovsanalysen vi gjort nu kommer att ligga till grund för ett ganska stort antal vidareutvecklingsprojekt, och stort antal förbättringar som vi kommer att göra när det gäller det mobila arbetssättet de kommande åren."

Åke Gustafsson, SRF

Se videon här

Vill du träffa oss?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Alexander Larsson

Digital Workplace Advisor

UCIT Insights - Digital Transformation

Ladda ner guiden för UCIT Insights!


Fråga dina användare först. Digitalisering utgår från användarnas behov. En noggrann behovsanalys skapar en förståelse för era användares behov och ger er bästa möjliga förutsättningar för att genomföra en lyckad digital transformation.
 
UCIT Insights ger dig alla verktygen du behöver för att genomföra en behovsanalys. Ladda ner guiden och börja förstå dina användares behov idag.

Ladda ner guiden

Är du nyfiken på våra andra tjänster?

UCIT Strategy - Skapa rätt digitala strategi till era användare

Skapa rätt digitala strategi till era användare

UCIT Strategy | Vi hjälper er att skriva och realisera kraftfulla och välförankrade digitala strategier som skapar verklig organisatorisk och ekonomisk nytta.

Skapa en strategi för era användare
UCIT Procurement - Lägg rätt verktyg i era användares händer

Lägg rätt verktyg i era användares händer

UCIT Procurement | Köp och implementera rätt digitala tjänster för era användare. Utvärdera era alternativ med tydliga beslutsunderlag som låter er simulera effekter och utfall innan ni tar beslut.

Utvärdera era alternativ
Enjoy by UCIT - aktivera den digitala revolutionen

Aktivera den digitala revolutionen

Enjoy by UCIT | Maximera värdet av era investeringar i digitala verktyg. Aktivera, engagera och motivera era användare till en förändring genom hela er organisation.

Aktivera era användare