UCIT Procurement


Upphandla, köpa och implementera rätt digitala tjänster. Utvärdera era alternativ med tydliga beslutsunderlag som låter er simulera effekter och utfall innan ni fattar ert beslut.

IDG - UCIT
PwC - UCIT
Knightec - UCIT
SVT - UCIT
Svensk Markservice - UCIT

Säkerställd funktionallitet

Vi översätter resultatet av UCIT Insights till kliniska upphandlingsunderlag och fyller på med best-practice frågor från våra färdiga kunskapsbanker med över 500 frågor baserade på hundratals lyckade upphandlingar.

Glada leverantörer

En lyckad upphandling bygger på att leverantörerna får möjlighet att förstå upphandlingens mål och syfte. Vi vägleder och stöttar leverantörerna genom hela upphandlingen för att säkerställa att de alltid kan lämna sitt bästa möjliga svar.

 

Involverade användare

Vi anordnar inkluderande leverantörsdagar där kvalificerade leverantörerna demonstrerar sina lösningar för era viktigaste användare. Det ger er en förståelse för lösningens användarvänlighet och låter era slutanvändare se möjligheterna lösningen kan skapa.

Trygga beslut

Vårt dynamiska beslutsunderlag ger er en tydlig jämförelse av funktioner, kostnader, användarvänlighet och måluppfyllnad per leverantör. Underlaget låter er dessutom simulera scenarios för att ni alltid ska kunna ta ett riktigt välinformerat beslut.

Ramirent lyckades med telefonibytet

Företagets Sverige-vd hyllade telefoniprojektet som Ramirents bästa projekt och de anställda är nöjda.

Nu är Ramirent klara med bytet av sin telefonilösning i Sverige. 80 kundcenter och 700 anställda har fått en ny telefonilösning efter att 1 000 abonnemang och en växeltjänst har bytts ut. Det var väldigt viktigt att se till så att den lösning som man skulle välja passar företaget, både tekniskt och rutinmässigt, säger Catrine Prytz - Telefoniansvarig.

Ladda ner hela caset här

Vill du träffa oss?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Alexander Larsson

Digital Workplace Advisor

Vill du lära dig mer om vilka områden ni kan nyttja för Digital Transformation?


I vår kunskapsbank har vi samlat material som vi vill dela med dig. Där kan du läsa på mer om Digital Workplace, Artificiell Intelligens, Internet of Things och flera andra områden.

Läs mer

Är du nyfiken på våra andra tjänster?

UCIT Strategy ikon

Skapa rätt digital strategi till era användare

UCIT Strategy | Vi hjälper er att skriva och realisera kraftfulla och välförankrade digitala strategier som skapar verklig organisatorisk och ekonomisk nytta.

Skapa en strategi för era användare
UCIT Insights ikon

Förstå dina användares behov

UCIT Insights Skapa de bästa förutsättningarna för en lönsam digital resa. Med en förståelse för era användares faktiska utmaningar och potentialer visar vägen.

Förstå era användare
Enjoy by UCIT ikon

Aktivera den digitala revolutionen

Enjoy by UCIT | Maximera värdet av era investeringar i digitala verktyg. Aktivera, engagera och motivera era användare till en förändring genom hela er organisation.

Aktivera era användare