UCIT Strategy


Skriv och realisera kraftfulla och välförankrade digitala strategier som skapar verklig organisatorisk och ekonomisk nytta.

IDG - UCIT
PwC - UCIT
Knightec - UCIT
SVT - UCIT
Svenska Markservice - UCIT

Lägg grunden

Målet är att de som skall utforma den digitala strategin skapar sig en god förståelse för organisationens ekosystem och kunderna och användarnas behov.

 

Utforma målen

En bra start för att avgöra om ett mål är realistiskt är att prata med de personer som skulle bli ansvariga för att uppfylla det. En bra digital strategi sätter mål som organisationen ser som både utmanande och realistiska.

Skapa strategidokument

Strategi handlar i grund och botten om val, val av vilka initiativ vi väljer att genomföra och inte. Oavsett vad vi väljer att genomföra bör det underliggande “varför” löpa som en röd tråd genom strategin.

Ansvarsfördelning

Det riktiga strategiarbetet inleds först när strategin är skriven och ska uppfyllas i verksamheten. Det är viktigt att komma ihåg att den digitala marknaden förändras snabbt. Löpande uppdateringar och korrigeringar av strategin ser till att den alltid är aktuell.

En Digital Strategi som faktiskt betyder något

Digitalisering är ett ord som vi stöter på nästan överallt idag och vi hör ofta bolagsexperter och marknadsanalytiker slänga sig med termen “digital strategi”. Men vad innebär egentligen en digital strategi. Finns det någon skillnad mellan en IT-strategi och en mobil-strategi. Eller är det bara ett nytt namn för samma sak.

Idag har IT gått ifrån att vara en verksamhetsvertikal till att vara ett horisontellt verksamhetsområde som påverkar och påverkas av organisationens alla delar.

Den digitala agendan ligger inte längre bara på en CIOs bord, utan har blivit ett hett område för alla verksamhetsområden; HR, Marknad, Sälj etc. Detta kräver ett omtag och ett nytt perspektiv på den traditionella IT-strategin.

Vill du träffa oss?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Alexander Larsson

Digital Workplace Advisor

UCIT Strategy ikon

Vill du hellre ta första steget på er digitala resa på egen hand?


I den här guiden går vi igenom hur du, från start till slut, skriver en Digital Strategi enligt UCIT Strategy. Detta ger dig rätt förutsättningar för att upptäcka och bestämma dig för vilken förändring eller lösning som din organisation är i behov av.

Ladda ner guiden

Nyfiken på våra andra tjänster?

Ucit Insights användares behov

Förstå dina användares behov

UCIT Insights | Skapa de bästa förutsättningarna för en lönsam digital resa. Med en förståelse för era användares faktiska utmaningar och potentialer visar vägen.

Förstå era användare
UCIT Procurement rätt verktyg i era användares händer

Lägg rätt verktyg i era användares händer

UCIT Procurement | Köp och implementera rätt digitala tjänster för era användare. Utvärdera era alternativ med tydliga beslutsunderlag som låter er simulera effekter och utfall innan ni tar beslut.

Utvärdera era alternativ
Enjoy By UCIT aktivera den digitala revolutionen

Aktivera den digitala revolutionen

Enjoy by UCIT | Maximera värdet av era investeringar i digitala verktyg. Aktivera, engagera och motivera era användare till en förändring genom hela er organisation.

Aktivera era användare