We make digital work


Lägg framtiden i era händer. Upptäck, utvärdera och implementera digitala verktyg som frigör er verksamhets arbetskraft och börja bygg framtidens företag redan idag.

Se våra tjänster
IDG - UCIT
PwC - UCIT
Knightec - UCIT
SVT - UCIT
Svensk Markservice - UCIT

Våra tjänster

Skapa en digital strategi

UCIT Strategy | Skriv och realisera kraftfulla och hållbara digitala strategier som skapar organisatorisk och ekonomisk nytta.

Skapa en strategi för era användare

Förstå dina användares behov

UCIT Insights | Skapa de bästa förutsättningarna för en lönsam digital resa. Med en förståelse för era användares faktiska utmaningar och potentialer visar vägen.

Förstå era användare

Lägg rätt verktyg i era användares händer

UCIT Procurement | Köp och implementera rätt digitala tjänster för era användare. Utvärdera era alternativ med tydliga beslutsunderlag som låter er simulera effekter och utfall innan ni tar beslut.

Utvärdera era alternativ

Aktivera den digitala revolutionen

Enjoy by UCIT | Maximera värdet av era investeringar i digitala verktyg. Aktivera, engagera och motivera era användare till en förändring genom hela er organisation.

Aktivera era användare

UCIT


Vi förändrar hur Sverige arbetar

Förändrar hur Sverige arbetar

Genom att hjälpa företag att ställa om till en digital arbetsplats frigör vi människorna som skapar lönsamma företag.

Digitalisering som kraft

Använder digitalisering som kraft

Digital transformation handlar om att aldrig sluta utvecklas. Det är ett tankesätt, inte ett projekt.

Fokuserar på helheten

Fokuserar på helheten

Kategorisering fungerar i teorin, inte i praktiken. Det är när sambanden mellan affär, organisation och IT syns som de riktiga problemen och lösningarna kommer upp på bordet.

Case: UCIT Insights för Public Service-gruppen

Det viktigaste resultatet vi fick ut av behovs- analysen med UCIT var att vi fick ut ett stort antal konkreta, väldigt konkreta, krav som vi kunde lyfta in i vår kravspecifikation. Det gav oss också en väldigt bred insikt i hur vi skulle lägga upp vår upphandling.

Åke Gustafsson

SRF

Se videon här
UCIT Insights ikon

Är du redo att ta det första steget mot digitalisering?


Fråga dina användare först. Digitalisering utgår från användarnas behov. En noggrann behovsanalys skapar en förståelse för era användares behov och ger er bästa möjliga förutsättningar för att genomföra en lyckad digital transformation.

UCIT Insights ger dig alla verktygen du behöver för att genomföra en behovsanalys. Ladda ner guiden och börja förstå dina användares behov idag.

Ladda ner guiden

Vill du veta mer om vilken skillnad rätt digitala verktyg kan göra för er verksamhet?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Alexander Larsson

Digital Workplace Advisor